CSR – định nghĩa và nguồn gốc

Ngày nay, “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” ngày càng trở nên cần thiết hơn cả trong hoạt động của các doanh nghiệp. Những lợi ích có được từ các nguồn lực của cộng đồng đòi hỏi họ phải có những trách nhiệm nhất định đối với xã hội của mình như tư cách của một công dân.

Thuật ngữ phát triển bền vững được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1972 tại hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường sống ở Stockholm. Tuy nhiên mãi cho đến năm 1987 thì mới có định nghĩa chính thức về phát triển bền vững do Ủy ban thế giới về Môi trường và Phát triển đưa ra: “Phát triển có nghĩa là chỉ tập trung thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không cam kết đảm bảo nguồn tài nguyên cho những thế hệ trong tương lai. Còn phát triển bền vững là không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội đơn thuần mà còn cam kết, đảm bảo nhu cầu của những người nghèo và thừa nhận giới hạn về nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới”

Thế CSR là gì? Theo Ủy ban thương mại thế giới về phát triển bền vững thì “trách nhiệm xã hội của “Doanh nghiệp” là sự cam kết liên tục của doanh nghiệp thông qua hoạt động kinh doanh bằng cách cư xử có đạo đức và đóng góp và sự phát triển kinh tế trong khi cải thiện chất lương cuộc sống của lực lượng lao động và gia đình họ cũng như cộng đồng địa phương và toàn xã hội nói chung. Doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là một tổ chức thu lợi nhuận mà còn cần phải trở thành một phần của cộng đồng. Họ không chỉ thúc đẩy lợi ích của các cổ đông mà còn hướng tới lợi ích của tất các những bên hữu quan (stakeholders).

Người đầu tiên thực hiện CSR, có thể nói là ông Noris, CEO đầu tiên của công ty Control Data đã phác thảo những ý tưởng đầu tiên về CSRvào năm 1955. Theo Noris, các doanh nghiệp nên sử dụng tài năng và nguồn lực của mình nhằm đáp ứng những nhu cầu của xã hội. Ý tưởng này thể hiện sự kết nối và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Tuy nhiên ông đã không thành công trong việc triển khai những ý tưởng của mình. United Way là người đã phát triển ý tưởng của Noris thành chiến lược thành công giúp doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh đồng thời phát triển cộng đồng lâu dài.

Từ những ngày đầu, đã có rất nhiều định nghĩa khác nhau về CSR. Trong cuốn Corporate Responsibility – a critical introduction, Blowfield và Murrayđã đề cập một số định nghĩa sau:

“Một doanh nghiệp có trách nhiệm là một doanh nghiệp biết lắng nghe nguyện vọng của những bên hữu quan và đáp
lại những nguyện vọng đó một cách chân thành”

Báo cáo CSR, Starbuck, 2004

Với CSR, chúng tôi cam kết hoạt động một cách có trách nhiệm đối với xã hội ở bất cứ nơi nào chúng tôi kinh doanh, cân bằng nhu cầu ngày càng gia tăng của các bên hữu quan- bao gồm tất cả những người có ảnh hưởng, bị ảnh hưởng, hoặc có lợi ích hợp pháp trong hành động và hoạt động của công ty.”

Chiquita, www.chiquita.com, ngày 24 tháng 3 năm 2004

“CRS là sự khẳng định của doanh nghiệp rằng họ không chỉ tập trung gia tăng lợi nhuận mà còn quan tâm đến nhu cầu nguyện vọng của các đối tượng liên quan như người lao động, khách hàng và thậm chí những khu vực mà họ phục vụ.”

PricewaterhouseCoopers, www.pwcglobal.com, ngày 24 tháng 3 năm 2004

“CSR là sự cam kết của doanh nghiệp nhằm cư xử một cách có đạo đức và đóng góp và sự phát triển trong khi cải thiện chất lượng cuộc sống của lực lượng lao động và gia đình học cũng như cộng đồng địa phương nói riêng và xã hội nói chung.”

Lord Holme, nguyên giám đốc điều hành công ty Rior Tinto và

Philip Watts, nguyên chủ tịch của công ty Royal Dutch Shell

“CSR là một khái niệm mà doanh nghiệp kết hợp đến các yếu tố môi trường và xã hội trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp và trong mối tương tác với các bên hữu quan trên cơ sở tự nguyện.”

Ủy ban Châu Âu, Uỷ ban điều hành các về đề xã hội và nghề nghiệp

“CSR là cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững, phối hợp với người lao động, gia đình của họ, cộng đồng địa phương và xã hội nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống theo hướng có lợi cho việc kinh doanh cũng như sự phát triển chung.”

Ngân hàng Thế giới, www.worldbank.org/privatesector, ngày 24 tháng 3 năm 2004

Nhìn chung, các DN phải có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế cùng với bảo vệ môi trường và phát huy nguồn lực con người, như là 2 nguồn lực chính của xã hội. Quan điểm này đã đem lại những điều mới mẽ cho hoạt động kinh doanh của một thành phần xã hội vốn được xem là “duy lợi nhuận”. Theo như Friedman, “Doanh nghiệp có một và chỉ một trách nhiệm xã hôi đó là sử dụng những nguồn lực vốn có và tham gia vào các hoạt động để gia tăng lợi nhuận trong thời gian dài nhất có thể.” Tuy nhiên, từ khi xuất hiện khái niệm “Triple bottom lines” (bao gồm sự phát triển về kinh tế, con người và tự nhiên) do John Elkington (1977) khởi xướng thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Theo đó, đối tượng tiếp cận và trách nhiệm của một DN được mở rộng ra bên ngoài phạm vi doanh số, lợi nhuận và khách hàng, mà DN còn phải có trách nhiệm với những ảnh hưởng của DN do các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN đó gây ra trên một khu vực địa phương cụ thể, cũng như trách nhiệm thể hiện sự đóng góp của mình như là một phần của cộng đồng dân cư đó. Quan điểm này được Archie B. Carroll phát triển thành tháp CSR vào năm 1979 với 4 lĩnh vực kinh tế, pháp luật, đạo đức xã hội và các nghĩa vụ tự nguyện. Thêm vào đó, Michael Blowfield and J. George Frynas đã đưa ra khái niệm tổng quan về CSR và thứ tự ưu tiên mới về vai trò của DN trong xã hội cho đến nay.

leave a comment

One Response to “CSR – định nghĩa và nguồn gốc”

  1. Jay says:

    trusted@pillspot.com” rel=”nofollow”>.…

    tnx for info!!…

Leave a Reply

Contact information

Email us

info@sri-vietnam.com

Customer Care

08-35071640

Address

2nd Floor, G-House Building 25/7 Nguyen Binh Khiem Street, District 1 Ho Chi Minh City - Vietnam

Our Credentials

Click here to download

Communication Service Profile

Click here to download